Súťaž trvá od 1. 6. do 30. 6. 2020.

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme všetkým súťažiacim.Zoznam výhercov