Súťaž trvá od 29. 4. 2019 do 7. 7. 2019.

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme všetkým súťažiacim.