Súťaž trvá od 1. 3. do 4. 4. 2021.

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme všetkým súťažiacim.

Zoznam výhercov